Archive

Archive for the ‘contrainfo’ Category

Állami elnyomás

Közvetlen a 2008 decemberi felkelés után az állam megkísérelte helyrehozni sebzett presztízsét és helyreállítani a hullaszagú társadalmi békét, mivel félő, hogy válság árnyékában új lázadás és társadalmi nyugtalanság törhet ki. Mivel a társadalmi “romlottság” egyik búvóhelyének tartják Exarchiát, ezért csaptak le rá és vezették be a háborút idéző rendőri megszállást. Közben az állam úgy tűnik, hogy továbbfejlesztette a jogi fegyvereit is, hogy könnyebben ellenőrzése alatt tudja tartani a társadalmi szférát: például házkutatásokat rendeltek el – a főügyész Sanidas segítségével – a búvóhelyeken és squatokban, vagy életbeléptették a koukoulonomos-t (kapucni viselés elleni törvény) a tüntetéseken. Ezzel párhuzamosan megkezdték az egyetemi menedékjogot felszámolni: Propylaea-t a rendőrség lezárta 2009. decemberében, és többször is behatolt athéni és tesszalonikii egyetemi kampuszokra.

A közrend helyreállítása miatt az állam növelte a rendőrök létszámát és új, motoros egységeket hozott létre, “Delta” és a “Dias” néven. Komolyan erősödött a rendőri jelenlét minden városrészben. Hogy Athén belvárosából kiterjesszék a rendőrállam műveleteit más területekre is, 2010 márciusában Athén és Tesszaloniki utcáin 2000 motoros rendőri egység cirkált a város külső negyedeiben. A kormány kétségbeesetten próbálja az egyetlen lehetséges képet közvetíteni magáról a társadalom felé, az állampolgárok állítólagos biztonságának szavatolását. Ezért aztán motoros zsaruk naponta cirkálnak továbbra is a városokban, ami hozzávetőleg fél millió euróba kerül.

Ezeket az intézkedések alkotják a zeró-tolerancia elvének hátterét, ami a demokrácia háttéralkuinak csendjét megtörő tiltakozásokat sújta: a rendőri erők megelőző lépései, hogy a tiltakozókat beviszik, megrohamozzák a szabad társadalmi tereket (Resalto, Giannena), és erővel (letartóztatásokkal, verésekkel és vegyi fegyverekkel) vernek le minden demonstrációt, amelyek fokozatosan egyre harciasabbakká válnak. Ezekre jó példa a nikaia-i és a byronas-i kivonulás, ahol az állam bérgyilkosai ellen tiltakoztak, akik megölték Mohammed Kamran Atifot (miután megkínozták a rendőrségen) és Nikola Todit (akit az utcán lőtték le a zsaruk egy tűzpárbajban).

Ezt a kegyetlen politikai elnyomást erősíti a média és más közvetítő szervezetek, mint a politikai pártok és a szakszervezetek; ezek hivatottak alakítani a közhangulatot, illetve ideológiai síkon intéztek támadásokat a tiltakozók ellen. Erre tipikus példa az anarchista mozgalom kriminalizálása fejpénzek hirdetésével és koholt vádak terjesztésével, melyek szerint a mozgalom “bűnözőkkel”, fegyveres csoportokkal működik együtt.

Mindezekhez hozzájön még az, hogy Görögország és Törökország között különösen jó együttműködés alakult ki az elnyomás terén. Legutóbb a védelmi szoftvereket frissítik, hogy összekapcsolhassák a Frontex rendszereivel, amiket a földi, tengeri és légi határellenőrzésre használnak. A kormányhivatalok a török kollegáik repülőjáratait használják fel arra, hogy aztán a légtér megsértéseről beszélhessenek, mivel a múltban sokszor hasznosnak bizonyult “külső ellenség” képe a belső krízisek kezelésére, mint pl. a jelenlegi gazdasági válság. Nem véletlen, hogy a külső ellenség képe éppen akkor jelenik meg, amikor a helyi uralkodóosztály nem érzi magát biztonságban.

forrás: contrainfo

State Repression

Immediately after the uprising of December 2008, the state attempted to restore its wounded prestige and re-establish a funereal social peace, fearing riots and unrests that could erupt in anticipation of the economic recession. It targeted Exarchia, mainly as a place of social iniquity, and imposed a military-style police occupation. In the meantime, the state sought to strengthen its legal arsenal in order to better control the social sphere, either by ordering – through prosecutor Sanidas – searches in hangouts and squats, or by applying the koukoulonomos (hood-wearing-law) in demonstrations. At the same time, a sustained effort to remove the university asylum status began, with the police guarding the Propylaea in December ‘09, continuously violating it in the Thessaloniki and Athens campuses.

The state sought to reorganize public order, increasing the number of cops and creating new units, such as the mechanized units “Delta” and “Dias”. Meanwhile there was a considerable increase of police presence around all neighborhoods. In March 2010, in the streets of Athens and Thessaloniki, there was a flux of 2000 motorcycles of the newly created bike unit “Dias”, in an attempt to shift the police-state existing in the center of Athens throughout all neighborhoods. The government is trying to project the only image they can offer to society, that of the alleged safety of citizens. Thus, the cops-bikers will ride daily their motorcycles, which cost around half a million euros.

All these actions set up the background of the doctrine of zero tolerance, which applies to all social protests attempting to break the silent consensus to democracy: a police force acting preventively, bringing in protesters, invading free social spaces, (Resalto, Giannena), forcefully suppressing demonstrations that become progressively more militant (with arrests, beatings and chemical weapons). Indicative are the marches in Nikaia and Byronas protesting the state murders of Mohammed Kamran Atif (after torture in a PD) and Nikola Todi (on the street during a cops’ shootout).

This harsh political repression is strengthened by the media and other mechanisms of mediation, such as political parties and trade unions, which assume the role of changing the perception on facts and execute ideological attacks on protesters. A typical example is the attempt of criminalization of the anarchist movement through offering bounties, imaginary scenarios on its relationship with “criminal offenders”, armed groups etc.

Simultaneously, a very good level of cooperation between Greece and Turkey in the area of repression has been fostered. Lately, an upgrade to the software of the weapons systems is taking place, in order to link with those of Frontex deployed along the borders, in the air as well as in others. Meanwhile, the government agencies are using the flights of aircrafts of their colleagues, presenting them as “violations”, as it has been found in the past an effective means to use the “external enemy” to deal with internal crises, such as the current financial plight. It is no coincidence that the threat is always appearing when the local rulers feel uneasy in their position.

source: contrainfo